GEGEVENSBESCHERMING

Verklaring inzake gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie
Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Beauty Consult Deutschland AG
De heer Stefan Jaeger
Hagenauer Str. 42
65203 Wiesbaden, Duitsland

De verwerkingsverantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming is het mogelijk bepaalde gegevens te verwerken. Het intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om deze in te trekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit ten aanzien van gegevensbeschermingskwesties is de deelstaatfunctionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Via de volgende link vindt u een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overdragen. Deze worden geleverd in een machineleesbare vorm. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit enkel gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op inzage, rectificatie, niet beschikbaar maken, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie, niet beschikbaar maken of wissing van deze gegevens. Voor deze kwesties en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in de juridische gegevens staan vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als exploitant van de website stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van uw browser begint met ‘https://’ en aan het slotsymbool in de browserregel.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de exploitant van de website automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Bezochte pagina op onze website
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden met inbegrip van uw contactgegevens opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Het intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om deze in te trekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het niet meer nodig is de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverlet.

Nieuwsbriefgegevens

Om onze nieuwsbrief te versturen hebben we een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en uw toestemming is vereist voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens voor de nieuwsbriefregistratie worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Het intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om deze in te trekken of u schrijft zich uit via de ‘afmelden’-link in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die zijn ingevoerd voor de registratie zullen worden verwijderd wanneer u zich uitschrijft. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze vooralsnog bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube ontvangt informatie over welke pagina’s u bij ons heeft bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van Vimeo. Het videoportaal wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Vimeo ontvangt informatie over welke pagina’s u bij ons heeft bezocht. Vimeo slaat uw IP-adres op, zelfs als u niet bent ingelogd op het videoportaal of als u daar geen account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Vimeo via: https://vimeo.com/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw gebruikte apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na afloop van uw browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het ter beschikking stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte dienstverlening. Indien er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart beschreven.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalyseservice is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw gebruikte apparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is doorgaans de VS.

Het plaatsen van Google-Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website en, indien van toepassing, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Deze garandeert dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de EER zal afkorten voordat het naar de VS wordt doorgegeven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Google het volledige IP-adres doorgeeft naar een server in de VS en daar afkort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Browserplug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden geblokkeerd. Bepaalde functies van onze website kunnen hierdoor echter slechts beperkt functioneren. U kunt ook voorkomen dat er gegevens over uw websitegebruik worden verzameld, waaronder uw IP-adres, en dat Google deze in aansluiting daarop verwerkt. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. In dit geval wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google via: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen omtrent gegevensbescherming hebben wij een contract met Google gesloten voor de opdrachtverwerking.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Deze wordt gebruikt om rapporten te maken met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het algemeen verbieden van het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals uitgelegd in de alinea ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.

Google AdWords en Google conversietracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

AdWords is een online advertentieprogramma. In het kader van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor conversietracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw gebruikte apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en hebben niet tot doel gebruikers persoonlijk te identificeren. Met de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies zijn niet te traceren via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. AdWords-klanten vernemen hieruit hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina’s met tags voor conversietracking. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie die een persoonlijke identificatie van de gebruikers mogelijk maakt. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hiervoor moet het conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Dit betekent dat uw activiteiten niet worden opgenomen in de statistieken voor conversietracking.

Het opslaan van ‘conversiecookies’ is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om ons reclameaanbod en onze advertenties te optimaliseren.

Gedetailleerde informatie over Google AdWords en Google conversietracking vindt u in de het privacybeleid van Google via https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website.